Železniční modely TT

1 inzerát
Moduly koľajiska TT

Dobrý deň. Uvažujem nad predajom rozpracovaného koľajiska. Predmetom predaja sú dva moduly podľa špecifikácií nižšie. Plánoval som stavbu koľajiska do tvaru "L" ale k spojovaciemu článku som sa nedostal z časových dôvodov. Pôvodný námet na koľajisko bola projektovaná ale nerealizovaná trať (Balassagyarmat) - Modrý Kameň - Halič - (Lučenec). Halič - 25x170 cm. Ovládanie DCC cez UNI16ARD-8VYH od dccdoma.cz s naprogramovaným stavaním ciest, prestavníky MTB. 2x skupinivé odchodové návestidlo, naprogramované väzby svetelných návestí na posunové a vlakové cesty (bez spätnej väzby polohy výmen) osvetlenie nástupíšť, manipulačných priestorov a staničnej budovy. Predávam za cenu materiálu, ktorá sa pohybuje okolo 500€. Modrý Kameň - 45x210 cm. Vlečka PNZZ: Remíza pred plánovanú V60/T334, hala s vykládkou granulovaného hnojiva, manipulačná koľaj na vykládku tekutého umelého hnojiva, nedokončená sýpka Igra s príslúchajúcou koľajou a koľaj na vykládku vápenca do sila. Ovládanie DCC cez 2x

Cena v textu
Mar 24, 2024, 6:03:51 PM
Levice